This list shows Swedish sentences with English translations for the 100 most common words used as the missing word for the Fluency Fast Track on Clozemaster.

Clozemaster is a game to learn language in context. It shows you a sentence missing a word, and the challenge is to fill in the correct word from context. The Fluency Fast Track shows one sentence per missing word in order of difficulty.

Learn more about learning Swedish on Clozemaster, sign up for free to try playing the 100 Most Common Words in Swedish, or check out all the languages available on Clozemaster!

1. tar Jag tar det.
I'll get it., I'll go get that.
2. tillbaka Jag vill att du kommer tillbaka till Boston.
I want you back in Boston.
3. över Jag kommer över det.
I'll get over it.
4. säger Vad gör vi om Tom säger nej?
What if Tom says no?
5. sen Jag är sen.
I'm late.
6. ge Ge mig de där.
Give me those things.
7. mer Det finns mycket mer att se.
There's a lot more to see.
8. ditt Det är ditt val, Tom.
It's your choice, Tom.
9. gjorde Vad gjorde du?
What were you doing?
10. någon Kan du se någon?
Can you see anyone?
11. mina De var mina.
They were mine.
12. åt Vad kan man göra åt det?
What can be done against it?
13. fan Vad fan är det där?
What the hell is that?
14. vänta Vänta!
Wait!
15. också Ta lite åt mig också.
Get me some, too.
16. fick När fick ni den här?
When did you get this?
17. säga Vad ska jag säga till Tom?
What do I tell Tom?, What will I tell Tom?
18. år Det här kommer att ta år.
This is going to take years.
19. kunde Jag kunde bara inte säga nej.
I just couldn't say no.
20. låt Låt den vara.
Leave it.
21. varit Har ni varit i Boston?
Have you been to Boston?
22. detta Jag vet allt detta.
I know all this.
23. hit Varför kom du tillbaka hit?
Why did you come back here?
24. nog Vi ska nog gå nu.
We'll be on our way.
25. pappa Hur är det med din pappa?
How is your dad?
26. andra Det är den andra.
It's the other one.
27. mamma Jag är inte din mamma.
I'm not your mother.
28. mot Varför gör du så mot mig?
Why do you always do that to me?
29. känner Känner du henne?
Do you know her?
30. några Jag har några till.
I've got a few more.
31. komma Kan du komma?
Can you come?
32. rätt Du kanske har rätt.
You may be correct.
33. borde Kanske jag borde göra det.
Maybe I should do it.
34. menar Vad menar de?
What do they mean?
35. själv Tom är inte sig själv.
Tom isn't himself.
36. alltid Han är inte alltid sen.
He is not always late.
37. hem Tom har inget hem.
Tom doesn't have a home.
38. gjort Du har gjort rätt.
You've done it right.
39. ville Det var allt jag ville säga.
That's all I wanted to say.
40. såg Tom såg inte det.
Tom didn't see it.
41. verkligen Sa verkligen Tom det?
Did Tom actually say that?
42. titta Titta på oss.
Watch us.
43. dag Ge mig en dag eller två.
Give me a day or two.
44. utan Jag kan inte göra detta utan dig.
I can't do this without you.
45. fel Det är fel.
It's the wrong one.
46. tre Får jag ta tre?
Can I have three?
47. prata Vem vill du prata med?
Who do you want to speak to?, Who do you want to talk to?
48. vår Den där var vår.
That was ours.
49. liv Är du vid liv?
Are you alive?
50. förstår Jag förstår er!
I understand you!
51. sätt Sätt dig, sa jag.
I said sit down.
52. tog Hur tog du dig in?
How did you get in here?
53. älskar Älskar ni Tom?
Do you love Tom?
54. blev Vad blev det av Tom?
What became of Tom?
55. håll Håll det där åt mig.
Hold that for me.
56. döda Jag kan döda dig.
I can kill you.
57. tid Ta tid på dig.
Take your time.
58. tycker Jag tycker inte om det där.
I don't like that.
59. sluta Jag måste sluta.
I've got to quit.
60. trodde Jag trodde att jag var i tid.
I thought I was on time.
61. precis Jag skulle precis göra det.
I was just going to do that.
62. säg Säg åt Tom att vänta.
Tell Tom to wait.
63. bort bort från det där.
Get away from that.
64. gillar Jag tror att Mary gillar mig.
I think Mary likes me.
65. gång Jag har bara varit där en gång.
I've only been there once., I have only been there once.
66. inga Inga men.
Don't argue.
67. gud Gud finns.
God exists.
68. sin Han tog sin tid.
He took his time.
69. tänker Jag tänker ge det till Tom.
I'm giving it to Tom.
70. hör Hör av dig!
Keep in touch!
71. veta De vill inte att du ska veta.
They don't want you to know.
72. just Jag skulle just gå.
I was just leaving.
73. bättre Det är kanske bättre att jag gör det.
How about I do that?
74. många Hur många vill ni ha?
How many do you want?
75. berätta Berätta vad du såg.
Tell me what you saw.
76. gick Hon gick ut.
She went out., She went inside.
77. barn Det vet till och med barn.
Even children know that.
78. hjälp Jag vill bara vara till hjälp.
I only wish to help.
79. god Ta god tid på dig.
Take your time.
80. händer Händer detta verkligen?
Is this actually happening?
81. innan Hon kom inte innan två.
She didn't come before two.
82. visste Jag visste för mycket.
I knew too much.
83. sett Nu har jag sett allt.
Now I've seen everything.
84. helt Ni har helt rätt.
You're absolutely right.
85. förlåt Förlåt oss.
Forgive us.
86. pengar Ge dem pengar.
Give them money.
87. död Tror du att han är död?
Do you think he is dead?
88. hjälpa Vi måste hjälpa Tom.
We need to help Tom.
89. snälla Snälla, förlåt mig.
Please, forgive me.
90. ursäkta Kan du ursäkta mig?
Can you excuse me?
91. ledsen Tom är ledsen.
Tom's sad.
92. länge Honom har hon inte sett på länge.
She has not seen him for a long time.
93. vart Vart ska vi gå?
Where should we go?
94. heter Han heter Tom.
His name is Tom.
95. stanna Tom kan inte stanna.
Tom can't stay.
96. vilken Vet du vilken dag det är i dag?
Do you know what day it is today?
97. står Alla står upp.
Everyone's standing.
98. saker Det där är mina saker.
Those are my things.
99. hallå Hallå, var är vi?
Hey, where are we?
100. fortfarande Jag har fortfarande tid.
I still have time.

Want to learn these words faster? Sign up to play the Fluency Fast Track and track your progress. Looking for something a bit easier? Try playing the 100 Most Common Words grouping. Already know these words? Check out everything Clozemaster has to offer for learning Swedish faster.

Take your Swedish to the next level.
Sign up and play for free.

Learning a different language? Check out all the languages you can learn on Clozemaster.