This list shows Polish sentences with English translations for the 100 most common words used as the missing word for the Fluency Fast Track on Clozemaster.

Clozemaster is a game to learn language in context. It shows you a sentence missing a word, and the challenge is to fill in the correct word from context. The Fluency Fast Track shows one sentence per missing word in order of difficulty.

Learn more about learning Polish on Clozemaster, sign up for free to try playing the 100 Most Common Words in Polish, or check out all the languages available on Clozemaster!

1. prawda Czy to prawda?
Is that true?
2. właśnie Czy tego właśnie chcesz, Tom?
Is that what you want, Tom?
3. hej Hej, co to jest?
Hey, what's this?
4. była To nie była prawda.
That wasn't true.
5. będę Będę tutaj.
I'll be over here.
6. zawsze Czy zawsze tak jest?
Is it always like this?
7. nim Wszystko z nim w porządku.
It's all right with him.
8. musisz Musisz to zrobić sam.
You must do it yourself.
9. je Ona je.
She is eating.
10. dzięki Dzięki!
Thanks!
11. ktoś W domu jest ktoś jeszcze.
There's someone else in the house.
12. jesteśmy Jesteśmy tu.
We are here.
13. moje To moje.
That's mine.
14. powiedzieć Wiem, co chcesz powiedzieć.
I know what you're going to say.
15. który Który to był Tom?
Which one was Tom?
16. twój Nie wiem, gdzie jest twój dom.
I don't know where your house is.
17. czas Czas na ciebie.
Now it's time for you to go.
18. więcej Nic więcej nie mogę ci powiedzieć.
There's nothing more I can tell you.
19. prostu Po prostu nie wiem, co powiedzieć.
I just don't know what to say.
20. chce Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć?
Would anyone else like to speak?, Would anyone else like to say anything?
21. musimy Musimy mu o tym powiedzieć.
We must tell him about it.
22. wszyscy Wszyscy tu są?
Is everyone here?
23. tobą Chyba coś z tobą nie tak.
I think there's something wrong with you.
24. możemy Czy jest coś, co możemy zrobić?
Is there something we can do?, Is there anything that we can do?
25. chodzi O co ci chodzi?
What do you mean?, What are you getting at?
26. cześć Cześć, jest tam ktoś ?
Hello, is there anybody there?, Hello, is anybody there?
27. razem Tom i Mary są chyba razem.
Tom and Mary are probably together.
28. stało Hej, co się stało?
Hey, what happened?
29. czego Czy to to, czego chce Tom?
Is that what Tom wants?
30. mną Ktoś jest za mną.
Someone's behind me.
31. myślę Myślę, że to jest w porządku.
It may be all right.
32. ok Wszystko będzie OK.
Everything's going to be OK.
33. dalej To trochę dalej.
It's a bit further way.
34. raz Mogę to zrobić jeszcze raz?
Can I do it again?
35. będziesz Nigdy nie będziesz sam.
You'll never be alone.
36. ludzie Nie wiem, kim są ci ludzie.
I don't know who these people are.
37. czym Nie wiem, o czym to wszystko jest.
I don't know what that's all about.
38. czemu Tom, czemu cię tu nie ma?
Why aren't you here, Tom?
39. dobry Jesteś bardzo dobry.
You're very good.
40. lepiej Wiesz lepiej.
You know better.
41. dzień Dzień dobry!
Good morning.
42. miał Będę to miał.
He shall have it.
43. robisz Co tutaj robisz?
What are you doing here?, What're you doing here?
44. czasu Nie ma na to czasu.
There isn't time for that.
45. niech Niech Tom tego nie je.
Don't let Tom eat this.
46. myślisz Myślisz, że to może być prawda?
Do you think that could be true?
47. daj Daj mi jeszcze trochę.
Give me some more.
48. chodź Chodź tutaj.
Come over here.
49. my Proszę, proszę, co my tu mamy?
Well, well, well, what have we here?
50. które Które?
Which ones?
51. powiedział Kiedy Tom to powiedział?
When did Tom say that?
52. moim Co robisz w moim domu?
What're you doing in my house?
53. niego Będę dla niego dobry.
I'll be good to him.
54. twoje To chyba twoje.
I guess this is yours.
55. oczywiście Tom oczywiście tego nie chce.
Tom obviously doesn't want it.
56. u U mnie wszystko w porządku.
I am well.
57. nikt Nikt mi o tym nie powiedział.
No one told me about that.
58. musi Tak musi być.
That must be so.
59. powiedz Powiedz jej gdzie jesteś.
Tell her where you are.
60. dlatego Dlatego tu jesteśmy.
That's why we're here.
61. wtedy Chce Cię tylko wtedy kiedy Ciebie nie ma.
I want you only when you're not there.
62. wygląda Jak to wygląda?
What does it look like?, What does it look like to you?
63. pewnie Pewnie. Co to?
Sure. What is it?
64. mówi Kto mówi?
Who's speaking?
65. im Po prostu powiedz im "nie".
Just tell them no.
66. taki Czy masz taki?
Do you have one?
67. oni Oni już tutaj są.
They're already here.
68. znaczy Proszę, powiedz mi co to znaczy?
Please tell me what this means.
69. wszystkie Chcę je wszystkie.
I want them all.
70. mieć Chcę to mieć.
I want to have it.
71. takie Takie jest życie.
That's life.
72. dziś Dziś nie mam na to czasu.
Today, I do not have time for this.
73. dwa Tak, dwa.
Yes, two.
74. stąd Jesteś stąd?
Are you from here?
75. wie Ktoś wie, że tu jesteś?
Does anyone know you're here?
76. potem Co stało się potem?
What happened next?
77. dzieje Wiesz co się tam dzieje?
Do you know what's going on there?
78. będziemy Będziemy dziś w domu.
We will be at home today.
79. nią Nikt nie wie, co się z nią stało.
Nobody knows what happened to her.
80. dużo Za dużo wiem.
I know too much.
81. rozumiem Nie rozumiem, czemu chcesz to zrobić.
I don't understand why you want to do that.
82. iść Przepraszam, że muszę iść.
I apologize for having to leave.
83. miejsce Przepraszam, ale to chyba moje miejsce.
Excuse me. I believe that is my seat.
84. pomóc Mam ci pomóc?
Do you wish me to help?
85. myśli Nie rozumiem co masz na myśli.
I don't understand what you mean.
86. byłem To nie byłem ja. To był Tom.
It wasn't me. It was Tom.
87. ile Ile chcesz za to wszystko?
How much do you want for all this stuff?
88. jasne Wszystko jasne.
Everything is clear.
89. cały Myślę o tym cały czas.
I think about it all the time.
90. skąd Skąd to jest?
Where's it from?
91. dzieci Ona nie ma dzieci.
She has no children.
92. wiedzieć Muszę wiedzieć.
I must know.
93. można W porządku, można iść.
It's okay to go.
94. przykro Jest mi bardzo przykro.
I'm very sorry.
95. wam Naprawdę myślisz, że mogę wam pomóc?
Do you really think I can help you?
96. sposób W ten sposób Tom mówi przez cały czas.
That's the way Tom talks all the time.
97. wszystkich Mam ich wszystkich.
I have them all.
98. mają Co oni mają na myśli?
What do they have in mind?
99. trzeba To wszystko, czego mi trzeba.
That's all I need.
100. mówisz Ty tylko mówisz, a nic nie robisz!
You're all talk and no action!

Want to learn these words faster? Sign up to play the Fluency Fast Track and track your progress. Looking for something a bit easier? Try playing the 100 Most Common Words grouping. Already know these words? Check out everything Clozemaster has to offer for learning Polish faster.

Take your Polish to the next level.
Sign up and play for free.

Learning a different language? Check out all the languages you can learn on Clozemaster.