This list shows Danish sentences with English translations for the 100 most common words used as the missing word for the Fluency Fast Track on Clozemaster.

Clozemaster is a game to learn language in context. It shows you a sentence missing a word, and the challenge is to fill in the correct word from context. The Fluency Fast Track shows one sentence per missing word in order of difficulty.

Learn more about learning Danish on Clozemaster, sign up for free to try playing the 100 Most Common Words in Danish, or check out all the languages available on Clozemaster!

1. mere Der er mere.
There is more.
2. far Tom er min far.
Tom is my father., Tom is my dad.
3. siger Hvad siger du?
What do you say?, What are you saying?!, What're you saying?, What are you saying?
4. selv Se selv.
See for yourself.
5. kun Nej, kun en.
No, just one.
6. sådan Sådan er det jo!
That's just the way it is.
7. ser Du ser godt ud.
You do look good.
8. jer Vi tror på jer.
We believe in you.
9. sammen Tak, alle sammen.
Thanks, everyone.
10. igen De kommer igen.
They're coming again.
11. mor Mor jer!
Have fun, you guys.
12. tager Jeg tager ham.
I'll take him.
13. mand Tom er en mand.
Tom is a man.
14. dag Tak for i dag.
Thank you for today.
15. tage Må jeg tage med dig?
May I go with you?
16. undskyld Undskyld!
I apologize., I am sorry., Sorry!, Sorry..., I'm sorry., I'm sorry!
17. komme Han skal komme.
He must come.
18. sige Tom ville sige ja.
Tom would say yes.
19. gjorde Ingen gjorde noget.
Nobody did anything.
20. hold Hold nu op!
Give me a break, please.
21. end Der var mere end en.
There was more than one.
22. været Hvor har I været?
Where've you guys been?
23. væk væk!
Go away., Get away!, Go away!, Get outta here!, Scram!, Get lost., Get lost!
24. før Tom er her før 14.30.
Tom will be here before 2:30.
25. dette Gør ikke dette.
Don't do this.
26. ned Send Tom ned.
Send Tom down.
27. år Hun er 31 år.
She is thirty-one.
28. helt Jeg er en helt.
I'm a hero.
29. denne Hvem er denne mand?
Who is that man?, Who is this man?
30. fik De fik ham.
They got him.
31. tid Har vi tid?
Do we have time?
32. god Hvor god er du?
How good are you?
33. gang Lad os gå i gang.
Let's start!, Let's begin.
34. laver Hvad laver du?
What do you make?, What do you do?, What are you up to?, What are you doing now?, What are you doing?, What're you doing?
35. sted Af sted!
Go., Start!, Let's go., Let's go!, Go!
36. mange Mange tak.
Cheers!, Thank you!, Thanks., Thanks!, Thank you.
37. mener Mener du det?
Do you think so?
38. tag Tag min.
Take mine.
39. åh Åh, min Gud!
Oh, my God!
40. tale Ikke tale om!
No way., No way!
41. finde Vi må finde dem.
We must find them.
42. altid Jeg siger altid ja!
I always say yes!
43. brug Jeg har brug for dig.
I need you.
44. virkelig Virkelig?
Is it true?, Oh, have you?, No kidding?, Seriously?, Are you serious?, Really?
45. hjem Tom kom hjem.
Tom got home.
46. stadig Er han stadig her?
Is she still here?, Are you still here?, Is he still here?
47. lille Det er for lille.
It's too small.
48. anden Det må have været en anden.
It must've been someone else.
49. kender Hun kender mig.
She knows me.
50. elsker Han elsker dem.
She loves him., He loves her., He loves them.
51. fint Alt er fint.
Everything is all right., Everything's OK., It's all OK., Everything is alright., Everything's fine., It's all right., All is well., Everything is OK., Everything is fine.
52. andre Har I andre CD'er?
Do you have other CDs?
53. liv Katte har ni liv.
A cat has nine lives., Cats have nine lives.
54. vent Vent her.
Wait here.
55. tog Jeg tog til Norge.
I went to Norway.
56. ret Du har ret.
You are right., You're right.
57. gerne Jeg gør det gerne.
I'm happy to do it., I'm glad to do it.
58. intet Jeg ved intet.
I know nothing., I don't know anything.
59. uden Uden dig er jeg intet.
Without you, I'm nothing., I am nothing without you., I'm nothing without you., Without you I am nothing., Without you, I am nothing.
60. lide Han kan lide dig!
He likes you!
61. hendes Det er min, ikke hendes.
It's mine, not its., It's mine, not his., It's mine, not hers.
62. vel Du kan ikke lide ham, vel?
You don't like him, do you?
63. set Hvad har I set?
What did you see?
64. gud Tror I på Gud?
Do you believe in God?
65. hjælpe Vi vil hjælpe dig.
We'll help you.
66. troede De troede på Tom.
They believed Tom.
67. mod Hvordan kunne du gøre det mod mig?
How could you do it to me?
68. vide Jeg må vide hvorfor.
I have to know why.
69. vej Gå din vej!
Get away!, Go away., Get lost., Beat it., Get outta here!, Go away!, Get lost!
70. gik Jeg gik hjem.
I went home.
71. klar Vi var klar.
We were ready.
72. bedre Det er bedre.
It's better.
73. sidste Dette er sidste gang.
This is the last time.
74. sker Hvad sker der?
What gives?, What's on?, How's that going?, What's up?, What is the problem?, What's the matter?, What's going on?, What is going on?, What is happening?, What's happening?
75. død Tom er død.
Tom's died., Tom has passed away., Tom's dead., Tom has died., Tom is dead.
76. gjort Hvad har hun gjort?
What has he done?, What has she done?
77. vidste Ingen vidste det.
No one knew it.
78. samme Kom med det samme.
Come immediately., Come at once.
79. , jeg må gå nu.
I have to leave now., Well, I have to go now.
80. hør Hør efter!
Listen up.
81. fanden Hvad fanden ved han om det?
What the hell does he know about that?
82. sin Alt har sin tid.
There is a right time for everything., There is a time for everything.
83. giv Giv ham tid.
Just give it time., Give him time.
84. arbejde Du skal arbejde mere.
You must study harder., You must study more., You should study more., You should study harder., You've got to study harder., You must try harder.
85. første Det er ikke første gang.
It's not the first time.
86. forstår Du forstår mig.
You understand me.
87. hen Hvor skal I hen?
Where are you off to?, Where are you going?, Where are you going to go?, What's your destination?, Where are you going to?, Where are you headed for?, Where are you heading?
88. penge For mange penge?
Too much money?
89. aften Hvad skal du i aften?
What're you doing tonight?, What are you doing this evening?, What are you going to do this evening?, What are you going to do tonight?, What are you doing tonight?
90. ven Hvis ven er du?
Whose friend are you?
91. hjælp Hjælp!
Help!
92. andet Har du ikke et andet sted du skal være?
Don't you have someplace else you need to be?
93. jeres Er det jeres?
Is it yours?
94. give Hvad kan I give os?
What can you give us?
95. giver Jeg giver ikke op.
I'm not giving up.
96. burde Du burde ikke gå ud.
You shouldn't go out., You ought not to go out.
97. høre Lad mig høre det.
Let me hear it.
98. morgen Jeg vil være der i morgen.
I'll be there tomorrow., I will be there tomorrow.
99. skat Undskyld, min skat.
I'm sorry, my love.
100. under Kun et under kan hjælpe os nu.
Only a wonder can help us now.

Want to learn these words faster? Sign up to play the Fluency Fast Track and track your progress. Looking for something a bit easier? Try playing the 100 Most Common Words grouping. Already know these words? Check out everything Clozemaster has to offer for learning Danish faster.

Take your Danish to the next level.
Sign up and play for free.

Learning a different language? Check out all the languages you can learn on Clozemaster.