Zobaczmy, co mamy do zrobienia w pierwszej kolejności.(Sentence Note)


#1

Note: kolejność (f noun) = order, succession, sequence