Złożył policji fałszywe zeznania. (Sentence Noun)


#1

Note: złożyć (-żę -żysz złóż) (pf), (impf) składać = 1. to convey, offer, pay (e.g. greetings). put down, deposit, contribute (money), submit (application). 2. to fold. assemble, put together.