Zebraliśmy się w grupę. (Sentence Note)


#1

Note: zebrać (pf) / zbierać (imp) ~ się = to congregate, to meet
zebranie = a gathering / a meeting