Zdjął płaszcz, po czym założył go ponownie. (Sentence Note)


#1
  • po czym = after which