Zbliżają się moje urodziny.


#1

Note: zbliżyć (się -żę -żysz) (pf), (impf) do+G zbliżać się = to draw nearer to, approach