Zapomniałem przekazać mu wiadomość.(Sentence Note)


#1

przekazać -każę -żesz (pf), (impf) przekazywać -zuję -jesz = to hand over, communicate, pass on, convey (+ Dative) to