Zapamiętam. (Sentence Note)


#1
  • zapamiętać ‑am ‑asz pf, impf zamiętywać ‑tuję ‑jesz = to commit to memory, remember