Zagrożenia są oczywiste. (Sentence Note)


#1

zagrożenie (noun) = threat, danger