Zagrał dziewczynie utwór, który sam napisał. (Sentence Note)


#1

utwór utworu (mi noun) = a piece (of work) (of art, music, literature)