Zachorowała na grypę.(Sentence Note)


#1

zachorować -ruję -jesz (pf) = to fall sick