Wzięliśmy taksówkę, żeby być tam na czas.(Sentence Note)


#1

NOTES: wziąć (wezmę weźmiesz weź) (perfective) = to take. (imperfective) brać (biorę bierzesz)