Wziął to dosłownie.(Sentence Note)


#1

dosłowny (adj) = literal. (adv) dosłownie = literally