Wyruszamy jutro rano.(Sentence Note)


#1
  • wyruszyć -szę -szysz (pf), (impf) wyruszać = to move out, set off. w + Acc = embark upon