Wynocha z mego życia! (Sentence Note)


#1
  • mej, mego, memu, mych, mym, mymi = contractions of mojej, mojego, from mój