Wymień to. (Sentence Note)


#1
  • wymienić -nię -nisz (pf), (impf) wymieniać (na + Accu.) = exchange (for), swap. barter. enumerate, list, mention, cite