Wybraliśmy Jacka na przewodniczącego. (Sentence Note)


#1

przewodniczący (mp noun, declinated like an adjective) = leader, chairman