Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.(Sentence Note)


#1

czynić -nię -isz (impf), (pf) uczynić = to do, make, render (a service)