Właśnie założyli mi nowe opony w samochodzie.(Sentence Note)


#1
  • założyć (-żę -żysz -łóż) (pf), (impf) zakładać = to found, establish, put in place, put on. assume. ~ się o +Accusative = to bet on.