Wielu uchodźców próbuje dotrzeć do Europy.(Sentence Note)


#1
  • uchodźca (mp noun) = refugee