Widziałem ich dwoje razem w kilku miejscach.(Sentence Note)


#1
  • miejsce = (noun) = place, situation, site.