Widuję Toma za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Bostonu. (Sentence Note)


#1

NOTE: widywać (-duję -jesz) imperfective frequentative form of widzieć = to see