Wiadro było pełne wody. (Sentence Note)


#1
  • wiadro ‑der n.noun = bucket, pail.
  • diminutive = wiaderko