W zasadzie, nigdy nie był w Nowym Jorku. (Sentence Note)


#1

w zasadzie = phrase = actually, basically, in fact, in principle