W wojnie zginęło milion osób. (Sentence Note)


#1

ginąć (ginę -niesz) (impf),( pf) zginąć = to die, perish, die out, vanish