W ubiegłym roku mieszkałem w Nowym Jorku.(Sentence Note)


#1
  • ubiegły (adj) = last, past (month, etc)