Uznałem, że potrzebuję pomocy.(Sentence Note)


#1
  • uznać (-am -asz) (pf), (impf) uznawać (uznaję -jesz) = to recognize, to give recognition to