Utrzymuje swój pokój w czystości.(Sentence Note)


#1
  • czystość (f noun) = cleanliness, purity, chastity