Uklękła przy nim.


#1
  • uklęknąć (-nę -niesz) (pf) = to kneel down