Twój komputer w ogóle nie jest zabezpieczony. (Sentence Note)


#1

Note: zabezpieczony (adjective) = safe, secure