אני מתגעגע לבית הספר התיכון.


#1

Should be I miss High school