לא הייתי עושה דבר.


#1

wrong translation. I didn’t do anything