Tom zrobi sobie krzywdę, jeśli nie będzie ostrożny. (Sentence Note)


#1
  • krzywda (f noun) = injury, harm, injustice