Tom został uznany za winnego i skazany na karę śmierci. (Sentence Note)


#1
  • uznany (adj) = well known, recognized
  • uznany za winnego = phrase = (literally) recognised as guilty = found guilty