Tom zdjął mięso z grilla. (Sentence Note)


#1

zdjąć zdejmę zdejmiesz zdejmij zdjęła (pf), (impf) zdejmować zdejmuję -jesz = to take off, remove