Tom wkrótce przybędzie. (Sentence Note)


#1
  • przybyć -(będę -będziesz) (pf), (impf) przybywać = to arrive, to reach a destination. + Gentive = increase