Tom się do nikogo nie odzywa.(Sentence Note)


#1
  • odezwać się (-zwę -zwiesz odezwij) (pf), (impf) odzywać się = to say something, respond