Tom prawie zemdlał.(Sentence Note)


#1
  • mdleć mdleję -jesz (impf), (pf) zemdleć = to faint, pass out