Tom połknął gumę do żucia. (Sentence Note)


#1

Note: połknąć (-nę -niesz) (pf), (impf) połykać = swallow, gulp down