Tom pojechał na ryby krótko przed świtem. (Sentence Note)


#1
  • świt (mi noun) = dawn, daybreak.