Tom nie zaproponował mi oddania moich pieniędzy.


#1

Correction

Tom did not propose to give me my money back


#2

oddanie (noun) 1] +Dative = devotion, dedication, commitment to. 2] restitution