Tom nie powiedział ci, co się przydarzyło Mary, prawda? (Sentence Note)


#1

przydarzyć się (-rzę -rzysz) (pf), (impf) przydarzać się = to happen, occur