Tom nie chciał wpuścić Mary do swojego domu. (Sentence Note)


#1

wpuścić wpuszczę ‑ścisz pf, impf wpuszczać = to let in, to allow entrance