Tom mówi, że nie chce podejmować tego ryzyka.


#1
  • podjąć (podejmę podejmiesz) (pf), (impf) podejmować (podejmuję -jesz) = to take on, undertake (work, risk, etc). draw, take out (money from the bank).
    • się + Gentive = to undertake something