Tom jest wstrętny. (Sentence Note)


#1
  • wstrętny (adj) = obnoxious, objectionable, despicable. (adv) wstrętnie