Tom jest teraz niezwykle zajęty. (Sentence Note)


#1

Note: niezwykle (adverb) niezwykły (adj) niezwykli = unusually, exceptional, extremely.