Tom jest moim obrońcą.


#1

Correction

Tom is my defender