Tom i Mary nie mają dobrych relacji. (Sentence Note)


#1

relacja (f noun) = account, story, report, relation. plural = relationship